6. Sınıf Sbs Matematik Konuları

6. sınıf (altıncı sınıf) matematik konuları listesi (meb)

 

1.Ünite: Güzel bir yolculuğa çıkalım

 

1.1 Doğrunun yolculuğu

Nokta ve doğru

 

Doğru parçası ve ışın

Düzlemdeki doğrular

1.2 Toplama ve çarpma işlemlerinin özellikleri

Dağılma özelliği

Toplama ve çarpma işlemlerinde 1 ve 0’ın etkisi

Problem çözelim ve kuralım

 

1.3 Kümeler

Gruplar oluşturalım

Boş küme ve evrensel küme

Kümelerle işlemler

İki kümenin farkı ve tümleme işlemi

Alt küme

 

1.4 Araştırmalar için ilk adım

Veri toplama

Grafikler

Aritmetik ortalama ve açıklık

 

2.Ünite: Sayılardan geometriye

 

2.1 Tam sayılar

Yönlü sayılar

Mutlak değer

Tam sayıları karşılaştıralım

 

2.2 Işından açıya

Açılar

Tümü, bütünü, tersi

 

2.3 Açıdan çokgenlere

Çokgenler

Eşlik ve benzerlik

Örüntü ve süslemeler

 

3.Ünite: Matematik ve sanat

 

3.1 Öteleme

Öteleme

Öteleme ile süsleme

 

3.2 Ortak bölenler ve katlar

Kalansız bölünebilme kuralları

Doğal sayılar

Ebob-ekok

 

3.3 Herkes cebir öğrenmeli

Cebirle tanışıyoruz

Kurallı sayılardan kurallı şekillere

Üslü sayılara giriş

Bilinmeyeni bulalım

 

4.Ünite: Sayılardan olasılığa yansımalar

 

4.1 Kesirler her yerde

Kesirlerin karşılaştırılması

Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri

Kesirlerle çarpma ve bölme işlemleri
Problem çözelim ve kuralım

Ondalık kesirler

Oran ve orantı

 

4.2 Elde metre haydi ölçmeye

Uzunluk ölçme

 

4.3 Olasılıklar dünyasında yolculuk

Olası durumlardan çözüme

Olasılıkların ilacı kavramlar

Olasılıkları algılamanın yaşamsal önemi

 

5.Ünite: Ondalık kesirlerden ölçmeye açılan kapı

 

5.1 Virgülden sonrası ne söyler?

Ondalık kesirleri çözümleme ve yuvarlama

Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri

Ondalık kesirlerle çarpma ve bölme işlemleri

Yüzdeler

 

 

5.2 Ölçüp bulalım

Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları
Sıvıları
ölçme

 

 

6.Ünite: Alandan hacme, ölçmenin hikayesi

 

6.1 Alan ölçmeye bakış
Paslaşan
alanlar

 

 

6.2 Prizmalar
Prizmalar

Yüzler ve yüzey

 

6.3 Hacim ölçmeye bakış
Üçüncü  
boyut

İki iyi dost: hacim ve sıvı ölçüleri

 

 

6. SINIF AYRINTILI SBS MATEMATİK SORU ANALİZİ

 

2009 6.SINIF SBS MATEMATİK SORULARI KONU DAĞILIMI

Doğal sayılarda problem çözme, çarpma işlemli problem

Ondalık kesirlerde birler ve onda birler basamağına göre yuvarlama

Sıcaklık ve soğukluk ile ilgili tamsayılarda karşılaştırma ve sıralama

Nicelikleri karşılaştırma ile ilgili oran, toplamdan parçaları bulma

6 ile bölünebilme, kalansız bölünebilme kuralları

Şekilli tümler açılar hangileri? Tümü, bütünü, tersi

Doğru parçası üzerindeki orta noktalara göre eş doğru parçaları

Uzunlukları verilen odaların alanlarını bulma, alan ölçme

Beşgen oluşturma, çokgenler, çokgen inşa etme

Kar problemini cebirsel ifade olarak denkleme dökme

Dikdörtgenler prizması içindeki küplerin hacimleri % kaç azalmış

Kesirler toplama ve çıkarma, bileşik kesir ve 1 tam

Tahmini taralı bölge alanı ölçme

Tablodaki bilgileri yorumlama, araştırmalar için ilk adım

Bir olayın olma olasılığı, olasılıkları algılama

Örüntüde istenilen şeklin alanı, kurallı sayılardan kurallı şekillere

 

2008 6.SINIF SBS MATEMATİK SORULARI KONU DAĞILIMI

Sıcaklık ve soğukluk ile ilgili tamsayılarda çıkarma

Şekilde verilen kümelerle ilgili,fark,kesişim,birleşim,tümleme işlemi

Doğal sayılarda problem çözme, toplama ve çarpma işlemli problem

Doğru parçası üzerindeki ondalık kesirli eş uzunlukları bulma

Eş küplerin görünümleri, prizmalar

Kesir çubuklarıyla kesirlerle toplama ve bölme işlemleri

Ekokla ilgili ilk defa karşılaşmalı yarış problemi

Verilen doğru parçasına eş doğru parçaları belirleme

Düzgün çokgenler ve özellikleri

Eş şekillerden belli parçalar kesilmesi sonucu çevredeki değişiklik

Yüzdelerle ilgili problem, yüzde kaç azalır?

Tahmini taralı bölge alanı ölçme

Verilen şeklin belli yönlerde ötelenmesi

Bir olayın olma olasılığı, olasılıkları algılama ve karşılaştırma

Şekilli verilen grafiği yorumlama

Terazide dengede olma problemi, cebirsel ifade kullanılabilir

 

SBS SINAVINDAKİ TEST SORULARI KATSAYISI;

Türkçe test ağırlık katsayısı 4,
Matematik test ağırlık katsayısı 4,
Fen Bilgisi test ağırlık katsayısı 3,
Sosyal Bilgiler test ağırlık katsayısı 3,
Yabancı Dil test ağırlık katsayısı 1 olacaktır.

SBS 6. SINIFLAR SORU DAĞILIMI;

Türkçe: 19
Matematik: 16
Fen Bilgisi: 16
Sosyal Bilgiler: 16
Yabancı Dil: 13
TOPLAM = 80 Soru
SÜRE: 90 dakika

13 Haziran 2009 6.Sınıflar SBS Matematik Soruları Ve Cevap Anahtarı 

21 Haziran 2008 SBS Matematik SorularıYorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !